• خبر روز


نشست راهکارهای پاسخگویی اثربخش دانشگاه به مسئولیت های نهادی و اجتماعی

گروه مدیریت و برنامه ریزی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی نشست تخصصی با عنوان"راهکارهای پاسخگویی اثربخش دانشگاه به مسئولیت های نهادی و اجتماعی" را 13 آذرماه سال جاری برگزار می نماید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این نشست تخصصی با هدف بررسی ابعاد مختلف مسئولیت های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تامین مالی، بازار کار، توسعه پایدار، مدیریتی، علمی- بین المللی و با ارائه دیدگاه های اعضای هیات علمی برگزار خواهد شد. در این نشست، دو پنل تخصصی با عنوان های «راهکارهای پاسخگویی اثربخش دانشگاه به مسئولیت نهادی» و «راهکارهای پاسخگویی اثربخش دانشگاه به مسئولیت های نهادی» برگزار می گردد و قرار است آقایان دکتر رحیمیان، دکتر طاهری، دکتر ریاضی، دکتر نعمتی، دکتر خورسندی، دکتر فراستخواه، دکتر غیاثی ندوشن، دکتر پروزئیان، دکتر توفیقی، دکتر عبداللهی و دکتر عباس پور به ارائه دیدگاه های خود در این خصوص بپردازند.

لازم به ذکر است این نشست 13 اذرماه سال جاری از ساعت 8 – 13 در سالن اجتماعات دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی برگزار می شود.

چهارشنبه ١ آذر ١٣٩٦ - ١٤:١٥ شماره خبر: ٤٧٥٩ بازدید: 2348 نسخه چاپي