• رئیس روابط عمومی
نام و نام خانوادگی : غلامرضا حداد

مدرک تحصیلی : دکترای رشته روابط بین الملل

ایمیل : haddad @atu.ac.ir

شماره تماس : 3-44737602

مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی